Bæredygtige løsninger for samfund, miljø og økonomi

Samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for produktion af ny viden, som virksomheder kan bruge som specialiseringsparametre.

Derfor bygger Dandy Business Park på dette tredimensionelle element for at sikre virksomhederne de bedst mulige udviklingsvilkår.

Vi hjælper vores partnere til at deltage i projekter, der er relevante for deres forretning og hjælper dem til vækst og jobskabelse.

OKAY