Dandy Business Park er mere end bare bygninger

Dandy Business Park tilbyder mere end bare byggegrunde, bygninger, kontorfaciliteter og grønne områder.

Her finder du også flere såkaldte økosystemer, der med et specifikt omdrejningspunkt stræber efter at gøre fremtiden til et bedre sted at være – i det omfang vi nu kan have en indflydelse på det.

Green Tech Center er således en innovationslegeplads, hvor dedikerede grønne virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner netvær-ker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye produkter og koncepter indenfor grøn teknologi. Green Tech Center består af Green Tech House, Resilience House, Green Tech Lab og Green Tech Park.

På samme måde er Food Innovation House et nationalt og internationalt fødevarefyrtårn, som hjælper fødevarevirksomheder og deres underleverandører til vækst og jobskabelse ved en række innovations- og udviklingsfaciliteter/-aktiviteter mellem producenter og kunder.

 

Netværk

Netværk kan give virksomheder vigtige inputs til at udvikle sig, forbedre foretningen, produktet eller medarbejderes færdigheder...

Læs mere

Triple Helix

Grundtanken bag Dandy Business Park er samarbejde på tværs mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder, den såkaldte Triple Helix model...

Læs mere

OKAY